Irland förblev en demokrati

I kapitel 3 listas de europeiska länder där demokratin överlevt under början av 1940-talet.  I uppräkningen saknas Irland. Tack till Leif Carrfors som uppmärksammat detta faktafel!

 

Annonser

Ryska Dödsbataljonen kommer till datorspelet Battlefield I

I kapitlet om fascismen, maskulinitet och feminitet skriver jag om det ryska imperiets kvinnliga förband Dödsbataljonen, som slogs under första världskriget:

5GRv0hj-.jpeg

Maria Botchkareva.

De mest kända stridande kvinnorna i första världskriget var den ryska Dödsbataljonen.[1] Dess ledare Maria Botchkareva var 25 år gammal då hon fick tillstånd av tsaren att enrollera sig som stridande soldat. Efter februarirevolutionen 1917 fick Botchkareva uppdrag av krigsminister Alexander Kerenskij att organisera Dödsbataljonen, initialt bestående av 2 000 frivilliga kvinnor. Vid denna tid gick kriget dåligt för Ryssland och syftet med den kvinnliga bataljonen var att utsätta manliga soldater för skamkänslor, då kvinnorna vildsint gick till anfall när männen föredrog att gömma sig i skyttegravarna. Sålunda konstruerades alltså skamlig feminitetet hos männen, i jämförelse med kvinnor som var mer maskulina än de själva. Dödsbataljonen blev dock kortvarig. När bolsjevikerna tog makten i Ryssland några månader senare avvecklades det ryska krigsdeltagandet; dödsbataljonenens medlemmar uppmanades gå hem och sätta på sig kvinnokläder.

Idag besökte jag spelföretaget Dice i Stockholm och fick veta att den kommande östfronts-expansionen av deras förstavärldskrigsspel Battlefield I kommer att innehålla en spelarklass ur Dödsbataljonen! Det ska bli spännande att få spela.

[1] Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa (Cambridge, 2001), sid. 72.

SD och Adolf Hitler jämförs av historiker: ”Skrämmande likheter”

gettyimages-501415212.jpg

Historikern, fil.dr. Mikael Nilsson, är en av Sveriges främsta experter på Adolf Hitler och har studerat i vad mån Sverigedemokraternas partiprogram har ideologiska likheter med Hitlers bokverk ”Mein Kampf” (första gången utgiven 1925).

Han presenterar idag sitt resultat på debattforumet Dagens Arena:

I sitt partiprogram delar Sverigedemokraterna (SD) in de som bor i Sverige i två typer av medborgare: nationstillhöriga, en exkluderande kategori som inte alla kan tillhöra och medborgare, en övergripande kategori som inkluderar alla medborgare. I partiprogrammet skriver man att »Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen […].«

Det är i stora delar samma syn på medborgarskap som i Adolf Hitlers Mein Kampf. Möjligen tycker somliga att detta är en obetydlig sak, och inget man bör fästa någon uppmärksamhet vid.

Men som historiker som forskar om Hitler och nationalsocialismen tycker jag att det finns anledning att ställa en del frågor inför det faktum att ett större parti i riksdagen använder sig av samma ideologiska kategorier som den mest beryktade hatskriften i modern historia. Och att vi därför bör titta närmare på detta förhållande.

Nilsson pekar exempelvis på att både nazismen och SD delar in människor i ett land i två olika kategorier. Enligt SD kan man exempelvis inte både vara jude och svensk:

Vad SD:s partiprogram innebär rent konkret visade andre vice talman Björn Söder i en uppmärksammad intervju i DN då han sa:

»Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.«

Enligt denna världsåskådning framstår det som omöjligt att vara fullvärdig medlem av flera »nationer« samtidigt. Nationstillhörighet blir ett nollsummespel där den ena sidans vinst är den andra sidans förlust.

Nilssons syfte med att lyfta fram dessa paralleller är inte att påstå att SD är ett nazistiskt parti, påpekar han. Ändå är likheterna störande, skriver Nilsson:

I det här läget är det därför rimligt att ställa frågan varför man har valt att anamma samma koncept? Varför anser man att en ideologi som leder till dessa likheter är en bra ideologi? Man kan också ställa sig frågande till om SD:s partiledning, men kanske framför allt partiets medlemmar och väljare, känner till dessa likheter? En annan given följdfråga, nu när dessa likheter klarlagts, är också om man vill fortsätta att ha det på det sättet? Störs man inte av att partiprogrammet delar grundläggande uppfattningar med Mein KampfNSDAP:s partiprogram och Nürnberglagarna?

Läs hela Mikael Nilssons debattartikel på Dagens Arena.

Min kommentar är att Nilssons analys bekräftar mina egna resultat, utifrån min studie av SD:s underliggande ideologi. Både Hitler och SD utgör exempel på fascism. Hitler var visserligen mellankrigstida nationalsocialist (nazist) medan SD utgör vad forskningen kallar neofascism (nyfascism).

Men ideologiskt delar både Hitler och SD en ultranationalistisk övertygelse, som avfärdar medborgarskapet (och därmed demokratin) till förmån för en mytiskt – nästan religiöst – uppfattad nation. Det är detta ideologiska Nilsson återfunnit, såsom likhet mellan NSDAP i Tyskland och SD i Sverige.

”Man kan tycka att en liknande uppdelning av medborgarna borde vara otänkbart i ett demokratiskt och historiemedvetet parti”, påpekar Nilsson. Jag kan bara hålla med.

Fotnot. Den modernhistoriska podden ”En svensk tiger” samtalade nyligen med Mikael Nilsson, om hans Hitlerforskning.

 

 

Pocketupplagan nästan slutsåld?

Skärmavbild 2016-04-19 kl. 09.16.20.png

”Älskade fascism” säljer väldigt bra i pocketupplaga — också. Flera boklådor har slut på sina exemplar, eller bara ett fåtal kvar.

I morse såg jag att även näthandeln Adlibris har slut på sina exemplar. Bokus verkar däremot ha några kvar.

Så om du planerar att köpa boken som pocket och ser den: vänta inte! Det kan dröja innan hyllorna fylls på med nytryckta pocketar.

Och glöm inte att den häftade upplagan fortfarande finns att köpa!

 

Nu finns ”Älskade fascism” att köpa igen!

9b6afa048640781c5a933cd42e4a2897-13034102_O_11Äntligen! Efter att ha varit slutsåld (som vanligt) i flera månader finns ”Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia” att köpa igen.

Lagom inför jul, dessutom. Det glädjer ett författarhjärta.

Du hittar den lättast i näthandeln, exempelvis Bokus. Eller Adlibris:

Inte nog med det, du kan redan nu förboka pocketupplagan, som släpps i mars (preliminärt). Om du föredrar detta alternativ.