Internationalen: ”Infallsrik och tankeväckande”

Skärmavbild 2013-07-29 kl. 13.42.45Den samhällsgrupp som visat störst tveksamhet inför boken ”Älskade fascism” är rättroende marxister, av varierande kulör. Det är lite pikant, eftersom de svenska nazisterna generellt anser mig vara smygkommunist — men sanningen är att jag går hårt åt de traditionella marxistiska förklaringsmodellerna i min bok, vilket självklart väcker reaktioner från vissa (men långt ifrån alla) socialister.

Den marxistiska förklaringsmodellen av fascism formulerades tydligast i kommunistinternationalens deklaration från 1933, vilken reagerade på nazisternas maktövertagande i Tyskland:

”Fascismens framväxt och dess maktövertagande i Tyskland och andra kapitalistiska länder betyder […] att kapitalisterna inte längre förmår att upprätthålla sin diktatur med hjälp av de gamla metoderna: parlamentarism och bourgeois-demokrati […] Kapitalet är tvingat att övergå till inrikespolitisk öppen terroristisk diktatur och till utrikespolitisk fullständig chauvinism, vilket innebär förberedelser för imperialistiska krig. Såsom född ur bourgeois-demokratins livmoder, så är fascismen kapitalisternas sätt att rädda kapitalismen undan kollaps. […] Fascisterna inför inte en ny social ordning, de är enbart kapitalets lakejer [förf. kurs.].”

Tanken var att eftersom, enligt Marx, skulle kapitalismen efterföljas av socialismen. Då fanns ingen plats enligt marxistisk teori för ”en tredje väg”, i form av fascismen. Fascism förpassades till ett intet, en icke-ideologi som enbart var en reaktion på kapitalismens kris. Denna tanke har sedan länge avfärdats av mittfåran inom forskningen, men lever ett eget ideologiskt liv bland marxistiska humanvetenskapare.

Recension i ”Internationalen”

Blomqvist_Hakan2Den trotskistiska tiddingen Internationalen låter docenten och samtidshistorikern Håkan Blomqvist (bilden) recensera boken (för andra gången, första gången tvingades tidningen till dementi eftersom Blomqvist ännu inte fått boken i sin hand). Recensionen är välvillig, nyfiken och öppen. Blomqvist skriver att ”Arnstad [visar] vilken komplex ideologisk dekokt mellankrigsfascismen representerade – och hur viktiga ämnen därifrån lyckades överleva nederlaget för att göra sig till en del av vår egen tids långt bredare motreaktion mot den globala jämlikhetens ideal och strävanden” och fortsätter:

”Arnstads infallsrika och oförskräckta diskussion ger både aha-upplevelser och väcker starka invändningar – på så sätt utgör den ett utmärkt bidrag till den akuta diskussion vi måste föra om de reaktionära ideologiernas återkomst i vår tid.”

Blomqvist har dock starka marxistiska invändningar, eftersom fascismen enligt honom måste förklaras som den kaotiska kapitalismens sista strid snarare än som självständig ideologi:

”Istället för att reducera fascismen till en nedkokad ideologi om ultranationalism kunde den ideologiskt förstås som denna radikaliserade häxbrygd av 1900-talets motreaktion i ytterst svåra kris- och krigstider. Och istället för att jaga etiketter på Sverigedemokraterna genom att söka isolera någon av brygdens ingredienser, kan förslagsvis partier av den typen betraktas som förebådare av den ideologiska klimatförändring som dagens motreaktion i vår egen djupa kristid bär med sig. Och som, om det vill sig riktigt illa, kan utkristallisera sociala stridsformationer av klassisk fascistisk typ i frontalangrepp mot solidariska samhällskrafter.”

Jag håller inte alls med marxisterna om denna beskrivning av fascismen, utan menar att vi måste förstå fascismen egna självständiga kraft både för att förklara mellankrigstidens politik — liksom nutidens neofascistiska triumfer. Men det är med stort intresse som jag läser Blomqvists intressanta text. Och jag håller med om slutorden — behovet av diskussion kring fascismen är akut!

Läs hela recensionen på internationalen.se.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s