Dagen: ”En av årets viktigaste böcker”

Skärmavbild 2013-07-30 kl. 12.57.41Den kristna tidningen Dagen låter doktor Per Hammarström (bild nedan) recensera boken i en lång och mycket insiktsfull text, som tar fasta på fascismens religiösa anknytningar. Något som fascinerar mig personligen och som därför utgör en mycket intressant analys (Hammarström har vidare skrivit en mycket spännande avhandling som anknyter till fascistisk antisemitism):

Lapporörelsen är en av de många fascistiska grupper som Henrik Arnstad beskriver i en av årets mest uppmärksammade böcker, ”Älskade fascism”. Förtjänstfullt lyfter författaren fram aktuell forskning om den fascistiska rörelsen och ideologin för en bredare läsekrets och lyckas därmed vidga perspektiven. Läsaren inser att fascism är mer än Mussolini och Hitler, att fascistiska rörelser frodades i en rad olika europeiska länder under mellankrigstiden. Samtidigt diskuteras fascismens arvtagare på dagens politiska karta.

Hammarström för därpå ett eget spännande resonemang om fascismen och kristenheten:

Ungern och Spanien är andra exempel på länder där ultrakonservativa och fascistiskt färgade regimer förde en kamp för det som beskrevs som kristna värden – delvis med aktivt stöd av inhemska kyrkor.

PerMen det fanns också fascistiska rörelser som såg kristendomen som tecken på svaghet och degenerering. Mussolini framträdde i början av sin karriär som ateist och kristendomsfientlig men ju mer han närmade sig makten desto mer tonades detta drag ner eftersom han insåg behovet av en god relation till Vatikanen. Katolska kyrkan å sin sida var villig att komma överens och i 1929 års Lateranfördrag erkände – och legitimerade – kyrkan fascismen som världslig maktbärare mot att katolicismen fick status som landets officiella religion.

Många nazistledare var djupt kristendomsfientliga men även i Tredje riket sågs samexistens som nödvändig, något de flesta kyrkosamfunden accepterade. Visst hördes starka kritiska röster men på det stora hela lämnades Hitlers regim ifred av kyrkorna, något som inte ens de allt mer förfärande rapporterna om Förintelsen av Europas judar kunde ändra på.

Kyrkornas och fascismens ömsesidiga förhållande fram till 1945 var alltså allt annat än entydigt. Det finns exempel på hur kristen tro inspirerade till kompromisslöst motstånd men också på undfallenhet, medlöperi och öppet stöd. Vissa fascistiska grupper avskydde kristendomen medan andra såg sig som kristendomens beskyddare och förkämpar.

Hammarströms slutomdöme blir mycket uppskattande, angående mina ansträngningar att skildra fascism och religion:

Henrik Arnstads ”Älskade fascism” ger viktiga historiska perspektiv och bidrar till en medvetenhet om dagens situation. Om inte annat borde den roll kyrkor och samfund spelat i fascismens historia – och den roll kyrkan har att spela i dag – motivera kristna att läsa en av årets viktigaste böcker.

Läs hela recensionen på dagen.se.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s