Ett ”euroepiskt” språkfel på sidan 218

249017_10151571950059763_400728539_nDet första inrapporterade felet i boken har kommit, ett språkfel på sidan 218. Texten ”en bred euroepisk konservativ motoffensiv” skall vara ”en bred europeisk konservativ motoffensiv”. Jättetack till Emma Jakobsson som uppmärksammade detta — och som tycker att ”euroepisk” är ett gott ord att använda ändå, eftersom jag fyller år idag (”Ha en euroepisk födelsedag!”, skrev hon). Tack även för detta!

FOTNOT. Samma korrekturfel återfinns på sidan 12, för övrigt.