Irland förblev en demokrati

I kapitel 3 listas de europeiska länder där demokratin överlevt under början av 1940-talet.  I uppräkningen saknas Irland. Tack till Leif Carrfors som uppmärksammat detta faktafel!

 

Annonser

Saknar du sidan 150? Här är den!

Skärmavbild 2016-04-19 kl. 14.06.11.png

I vissa tryckta ex av pocketupplagan har tryckfelsnisse varit framme, och ersatt sidan 150 med en blank sida.

Har du råkat ut för detta? Här kan du då ladda hem sidan 150, som PDF. Det är en alldeles utmärkt sida, så missa den inte!

Trevlig läsning!

Ett ”euroepiskt” språkfel på sidan 218

249017_10151571950059763_400728539_nDet första inrapporterade felet i boken har kommit, ett språkfel på sidan 218. Texten ”en bred euroepisk konservativ motoffensiv” skall vara ”en bred europeisk konservativ motoffensiv”. Jättetack till Emma Jakobsson som uppmärksammade detta — och som tycker att ”euroepisk” är ett gott ord att använda ändå, eftersom jag fyller år idag (”Ha en euroepisk födelsedag!”, skrev hon). Tack även för detta!

FOTNOT. Samma korrekturfel återfinns på sidan 12, för övrigt.