Höger eller vänster — och ekonomisk teori

1187053_492652164159857_1402772179_nJust nu florerar ett citat av mig på internet, där jag diskuterar fascismens vilja att bygga välfärd.

Citatet är helt korrekt återgivet, men har en politisk agenda, nämligen att förespegla att fascismen var (och är) ”vänster”. Detta är helt fel, ur flera synvinklar.

För det första avfärdar fascismen hela konceptet ”höger eller vänster”. Fascismen ser sig själv som en tredje väg.

Till exempel ställde den spanske falangistledaren José Antonio Primo de Rivera den retoriska frågan: ”Måste vi välja mellan desperationen hos bourgeois-regimen och slaveriet i Ryssland?” Det vill säga kapitalism eller kommunism. Svaret var nej. Fascismen avfärdade valet som splittring av nationen. ”Spräng den borgerliga-marxistiska klasskamps-fronten! Rösta med Nationalsocialisterna!” propagerade svenska nazister under 1930-talet (bild nedan).

Skärmavbild 2013-08-16 kl. 09.48.27Intressant nog är dagens neofascism konsekvent på samma linje. Fascistiska Sverigedemokraterna skriver på sin webbplats:

[…] Sverigedemokraterna framförallt sympatiserar med är dess strävan efter att försöka skapa stabilitet och gemenskap i samhället genom att förena de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet.

Angående ekonomisk teori så förknippas den klassiska mellankrigstida fascismen med korporativismen, ett begrepp som härleds ur latinets corporo som betyder ”göra till kropp” eller ”förse med kropp”. Jag skriver i min bok:

Näringslivet skulle förenas i korporationer, som under statens ledning förvaltade produktionen. Detta var dels ett arv från fascismens nationalsyndikalistiska rötter, dels ett ekonomiskt-politiskt projekt där nationen skulle förlösas från den liberala marknadsekonomins egoistiska planlöshet. Vissa tänkare har till och med utnämnt korporativismen till fascismens kärna, framför allt i ideologiska försök att jämställa fascismen med kommunism utifrån socialistisk planekonomi. Problemet är att fascismen aldrig såg ekonomisk teori som något särskilt viktigt. Den brittiske historikern Philip Morgan skriver att ”ekonomi var inte centralt i hur fascister såg på sig själva och deras ’revolution’”. Istället uppfattade de sig som anti-ekonomiska eller snarare anti-materialistiska.

Fascismen utifrån sin ultranationalism väljer helt enkelt fritt det ekonomiska system som man anser bäst för nationen. Under mellankrigstiden var korporativism inne, men idag är situationen en annan. Idag gäller liberal marknadsekonomi, varför neofascismen vanligen propagerar för sådan. I varierande grad vill de moderna neofascistiska partierna privatisera och sänka skatter.

Dock med bibehållen välfärd; vård skola och omsorg. Men detta är inte ”vänster” eftersom välfärden bara ska gälla för de som mytiskt inkluderas i nationen.

Mormor ska ha det bra — men hur det går för judarna, romerna, muslimerna eller vilken annan grupp som för tillfället utgör ”parasit”, ”ohyra” eller ”cancersvuslt på samhällskroppen”? Det är en helt annan historia för fascismen.

Läs mer om fascismen och ekonomisk teori i del V i min bok ”Älskade fascism”.

Recension av Franco-bok i GP

IMG_1133Henrik Arnstad publicerar en recension av boken ”The Spanish Holocaust” av historikern Paul Preston i Göteborgs-Posten (4 maj 2013). Boken handlar om det spanska inbördeskriget 1936-1939 och Francos efterföljande diktatur, tolkat som barn av samma tid som Hitlers utrotning av judarna. Recensionen finns ännu ej på internet.

Soldaten och Poeten: Franco och Lorca

Fredag 17 februari kl 17:00 på Söderbokhandeln, Götgatan 37 (Stockholm):

”Föredrag av Henrik Berggren, författare och historiker: I slutet av 1800-talet föddes två män som skulle komma att definiera Spanien under det kommande århundradet. Den ene blev världsberömd poet och dramatiker och den andre blev diktator. Henrik Berggren utgår delvis från en ny biografi om Franco-Diktator på livstid av Roger Älmberg. Framförande av det av Marika Gedin nyöversatta poemet Ode av Lorca. Uppläsning av Maria Ericson.”

Event på Facebook: http://www.facebook.com/events/300542150002497

Fascismen, ”The New Consensus” och exemplet Spanien

Som en del av min kandidatexaminering i historia skrev jag 2009 en litteraturrapport, betitlad Fascismen, ”The New Consensus” och exemplet Spanien. Undertiteln var ”essä om den internationella akademiska debatten 1991-2009 om fascismen, angående definitioner och förklaringsmodeller samt om Spanien och gränsdragningen mellan fascism och auktoritär, antidemokratisk konservatism”. Ladda hem den som PDF via denna länk:

https://alskade.files.wordpress.com/2011/04/fascism.pdf