En svensk tiger: Finlands krig och 1900-talets öppna sår

UnknownPodcasten ”En svensk tiger”, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad, har utkommit med ett nytt avsnitt ”Finlands krig och 1900-talets öppna sår”:

Finlands 1900-talshistoria förblir ett öppet sår. Tystnad, politik och nationalism har styrt berättelsen om inbördeskrig, alliansen med Nazityskland och den egna identiteten. Men finsk historia hänger intimt samman med den svenska. Det var i Finland 1918 som den svenska högerextremismen föddes, till exempel. Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar.

Lyssna på podcasten med bilder, länkar och annan multimedia på Acast alternativt lyssna och prenumerera via Itunes.

Litteratur och annat som nämns i podcasten:

Ola Larsmo, ”Himmel och jord må brinna”.
Henrik Arnstad, ”Spelaren Christian Günther: Sveriges utrikespolitik under andra världskriget”.
Heikki Ylikangas, Vägen till Tammerfors: striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918.
Aapo Roselius ”I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918”.
Kjell Westö, ”Hägring 38”.
Michel-Rolph Trouillot, ”Silencing the past: power and the production of history” (påstås felaktigt vara brittisk i podcasten, han är haiti-amerikan).
Henrik Arnstad, ”Skyldig till skuld: en europeisk resa i Nazitysklands skugga”.
Väinö Linna, ”Okänd soldat”.
Henrik Arnstad, ”Finland och alliansen med Nazityskland 1941–1944: En nordisk Historikerstreit”.
Simo Muir, Hanna Worthen, ”Finland’s Holocaust: Silences of History”.

14163966Det stämmer inte helt att forskarantologin ”Finland’s Holocaust: Silences of History” inte nämnts överhuvudtaget i finska media, vilket sägs i podcasten. Boken har omnämnts, men enbart i förbigående i de större medierna.

Bild från finskt koncentrationsläger under andra världskriget.

Annonser

Göteborgs-Posten om Finland och Förintelsen

IMG_2283GP Kultur publicerar en uppslagsrecension skriven av Henrik Arnstad, om den vetenskapliga antologin Finland’s Holocaust: Silences of History (ungefär ”Finlands förintelse: Historiens tystnader”).

Boken handlar om Finlands förhållande till Förintelsen under tiden som allierad med nazityskland 1941-1944:

Detta är den modigaste bok jag någonsin läst. Mycket riktigt förefaller det också som den finländska offentligheten aktivt vill begrava Finland’s Holocaust i tystnad. Mediebevakningen i Finland kan bäst beskrivas som minimal, detta är kunskap som ska förhindras från att nå det finländska folket. Finland’s Holocaust är rafflande skriven och överraskar ständigt med fascinerande nya perspektiv. Boken begraver definitivt årtionden av finländska försök att – politiserat och medvetet – fjärma både antisemitism i allmänhet och Förintelsen i synnerhet från Finland.

9781137302649_200_finlands-holocaustBakgrunden är politiseringen av den finska historikerkåren under 1900-talet:

I Finland ”har historiker haft en privilegierad position som nationsbyggare med nära band till den politiska eliten”, skriver Sundholm. Motprestationen bestod i desinformation. Om sanningen och de nationella intressena kolliderade så var det historikerns plikt att ”tänja på fakta”, fastslog den finländska historikerkårens nestor Arvi Korhonen (1890-1967). Enligt denna princip betraktas även i dag internationell forskning kring Förintelsen med misstänksamhet i Finland.

Antologins slutsats formuleras av historikern Oula Silvennoinen: ”Finland kan inte klassificeras som enbart en åskådare till Förintelsen.” Läs hela min recension på Göteborgs-postens webbplats eller ännu hellre köp boken och läs den själv.

Svenska YLE:s ”Kulturtimmen” om fascismen

Skärmavbild 2014-02-12 kl. 15.09.46Långt i efterhand försöker jag blogga ikapp om all media kring boken. Finlands public service YLE:s svenska avdelning producerade programmet ”Kulturtimmen” (20 aug 2013), med intervju med mig angående boken:

I år har det gått åttio år sedan Adolf Hitler på demokratisk väg kom till makten. Vi tenderar att tänka oss att fascismens väg till makten sker genom statskupper men så inte i fallet Hitler, konstaterar historikern Henrik Arnstad. Han betonar också att nationalsocialisterna städade upp sig och appellerade till kvinnliga väljare.

Du kan lyssna på programmet här eller besöka dess webbsida på svenska.yle.fi.

Sommarbok i finländska radio-bersåer

Skärmavbild 2013-07-11 kl. 11.13.03Även finsk radion sällar sig till de som ger boken fantastisk kritik i grannlandet på andra sidan Östersjön. Finska YLE:s Radio Vega rekommenderar boken som en av sina ”böcker i bersån” nu i sommartid:

‘Vi lever i en tid då det uppenbarligen är möjligt för rasister och fascister att i ord, inte i handling, ta avstånd från dessa idéer. Därför är Arnstads verk välkommet, det söker sig djupt ner i fascismens rotsystem. Han diskuterar de olika europeiska fascistiska rörelserna och söker efter gemensamma nämnare, olikheter finns nämligen också. En längtan efter nationens återfödelse är ett centralt drag, en ultranationalism, ofta finns det också ett hat mot socialister och människor som inte av anledning eller annan ”hör till”. Någon skall alltid bort då det gäller fascismen, som vill göra sig av med samhällsrötan. vad man definierar som ”röta” varierar dock från land till land. Rasism är ofta en viktig beståndsdel, men var inte lika starkt betonad i fascismens gryning i alla länder. Det här är en bok som såväl diskuterar fascismens begreppsvärld och dess historia. (Sebastian Bergholm)’

Läs mer under rubriken ”Program nr 6: Förintelser”, sänds 24 juli 2013:
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/06/14/bocker-i-bersan-i-radio-vega

Se även det finländska TV-programmet ”Boktid” om min bok och om fascismen.

Stort reportage i ”Boktid” i finsk TV

Skärmavbild 2013-05-27 kl. 12.56.44Finska YLE har sänt en omfattande TV-intervju med mig om ”Älskade fascism” i programmet Boktid. Tyvärr kan det inte ses via webben från Sverige, men sändningen har kompletterats med en artikel på hemsidan:

De flesta författare önskar väl att deras böcker ska vara aktuella, men Henrik Arnstads Älskade fascism har blivit rentav obehagligt aktuell. Under de fem år han har skrivit boken har ultranationalistiska rörelser vunnit popularitet i de flesta Europeiska länder.

”Fascism är en typ av politisk ideologi, vars mytiska kärna – i sina olika gestaltningar – är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse.” Roger Griffin
Den historievetenskaplige skribenten Arnstad är en omstridd figur i Finland. I sina böcker, bl.a. Skyldig till skuld: en europeisk resa i Nazitysklands skugga, driver han tesen att Marskalk Mannerheims ”krigföring utmärktes av krigsförbrytelser, koncentrationsläger, massdöd och finsk medverkan i Förintelsen.”

I Älskade fascism menar han att Lapporörelsen var nära att ta över makten i 30-talets Finland. Hade rörelsen haft en karismatisk ledare som kunnat undvika Mäntsälä-upprorets misstag så hade samarbetet med president Svinhufvud och Mannerheim kunnat fortsätta.

Läs mer på svenska.yle.fi. Ladda hem programmet som en mp4 för att titta på det.

Ny Tid publicerar första finländska recensionen

Skärmavbild 2013-05-21 kl. 16.53.41”Älskade fascism” väckte redan från början stor uppmärksamhet i Finland och debatterades livligt, dock utan att någon läst den. Magasinet Ny Tid har som första finska media (vad jag känner till) publicerat en riktig recension, som är mycket positiv. Recensenten Sebastian Bergholm skriver:

”Jag har plöjt igenom många böcker om förintelsen och nazister men först då jag läser Älskade fascism inser jag hur mångformad och anpassningsbar fascismen i själva verket är, samt att det finns behov av ett verk som grundligt redogör för fascismens olika uttryck och dess kärna.”

Bergholm (bilden nedan) kommenterar också debatten om mig i Finland:

”Arnstad har redan tidigare uppfattats som kontroversiell i Finland och också nu beskriver han ett tätare vapenbrödraskap med Hitlers Tyskland än vad de flesta finländska historiker är villiga att gå med på. Som lekman är det svårt att ta ställning i den frågan men det att man i Finland har betonat den strategiska nödvändigheten med tysklandsbanden utesluter inte automatiskt att det inte skulle finnas frågor att ställa. Ute i Europa har folk jag talat med inte alltid förhållit sig lika pragmatiskt till den här militärstrategiska händelsen. Där har frågan också haft en moralisk karaktär.”

basseTexten avslutas med dessa ord:

”Paolo Di Canio kunde gott läsa Arnstads bladvändare. Arnstad diskuterar till exempel hur den italienska historieskrivningen glömmer den rasistiska biten i den italienska fascismen. Minns man den är det inte lika enkelt för en Di Canio att vara historielös. Med tanke på hur samtiden ser ut så har vi inte råd att vara historielösa. Vi behöver historia som den här att bättre förstå vår egen värld.”

Överhuvudtaget är recensionstexten intellektuellt reflekterande och mycket läsvärd.
Den finns att läsa i sin helhet på nytid.fi.