Samtal om SD och utvecklingen av rasism

main1Ikväll 25 augusti deltar jag i ett panelsamtal på Runö Utbildnings- och utvecklingscentrum, om Sverigedemokraterna och rasism:

Panelsamtal med Henrik Arnstad, författare till ”Älskade Fascism”, Ellinor Eriksson, förbundssekreterare SSU, Alexander Lindholm, ordf. Seko Stockholm och Karin Petterson, chefredaktör för Aftonbladet. Samtalsledare är Reband Raza, Runö.

Läs mer på Runös webb!

Den svenska antisemitismen: Recension av ”Blodets renhet”

597675309Jag recenserar Lena Berggrens (docent i historia, bild nedan) bok ”Blodets renhet: En historisk studie av svensk antisemitism” i Göteborgs-posten Kultur:

Bokens kärna är en studie av två exempel på svenskt judehat under mellankrigstiden. Men dess största förtjänst är all den kunskap som läsaren får därtill, i frågor som alls inte känns historiskt avlägsna – utan tvärtom i högsta grad är aktuella 2014.

Boken är i högsta grad aktuell, även om de två exempel på judehat som Berggren studerar är från 1900-talets första hälft:

Berggren går förtjänstfullt igenom judehatets historia, från århundradena efter Kristus fram till i dag. Antisemitismen har varit religiös, politisk och förment vetenskaplig utifrån tankar om rashygien och rasbiologi. Utvecklingen i Europa har under moderniteten gått i fas med antisemitismen i Sverige. Berggrens bägge utvalda svenska studieobjekt fokuserar på 1930-talet: aktivisten Elof Eriksson (1883–1965) samt idéorganisationen samfundet Manhem, vilken grundades 1934. Det speciella med dessa exempel är att de självklart tog intryck av Nazityskland, men därmed kan de inte betecknas som nazistiska. Man måste inte vara nazist för att man är antisemit, eller uttryckt annorlunda: fascism och rasism är två olika saker. Fenomenen överlappar ofta varandra, javisst, men det innebär inte att de är identiska. Häri ligger en stor del av poängen med Berggrens pedagogiska mission och det är välbehövligt i dagens svenska rasismdebatt.

14310072-ENV6mBerggren refererar förtjänstfullt till hur antisemitismen ligger till grund även för andra rasismer:

Dagens antisemitism slår självklart hårdast mot judiska personer och grupper. Men Berggren går längre än så i sin bok:

‘Det finns dock nutida exempel på att resonemang som till sin uppbyggnad och i sin retorik ser ut precis som antisemitismen, en som inte i sak är antisemitisk utan istället vänder sig mot muslimer. Det har i princip skett en direkt överföring av den antisemitiska diskursens utanverk, dess konspirationstänkande, stereotyper och tankefigurer, dess retorik och tankegångar till en ny grupp.’

Det har sagts att det börjar alltid med judarna och det slutar alltid med judarna. Men hatet är detsamma när det drabbar utsatta minoriteter, i form av rasismens konspirationsteorier. Vare sig dessa kallas ‘den judiska världskonspirationen’ eller ‘smygislamisering’. Dagens tendens att ställa rasifierade minoriteter mot varandra, att konstruera fiendskap mellan dem, utgör därmed en av rasismens vidrigaste triumfer.

Läs hela recensionen på Göteborgs-postens webbplats!

En svensk tiger: Finlands krig och 1900-talets öppna sår

UnknownPodcasten ”En svensk tiger”, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad, har utkommit med ett nytt avsnitt ”Finlands krig och 1900-talets öppna sår”:

Finlands 1900-talshistoria förblir ett öppet sår. Tystnad, politik och nationalism har styrt berättelsen om inbördeskrig, alliansen med Nazityskland och den egna identiteten. Men finsk historia hänger intimt samman med den svenska. Det var i Finland 1918 som den svenska högerextremismen föddes, till exempel. Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar.

Lyssna på podcasten med bilder, länkar och annan multimedia på Acast alternativt lyssna och prenumerera via Itunes.

Litteratur och annat som nämns i podcasten:

Ola Larsmo, ”Himmel och jord må brinna”.
Henrik Arnstad, ”Spelaren Christian Günther: Sveriges utrikespolitik under andra världskriget”.
Heikki Ylikangas, Vägen till Tammerfors: striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918.
Aapo Roselius ”I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918″.
Kjell Westö, ”Hägring 38″.
Michel-Rolph Trouillot, ”Silencing the past: power and the production of history” (påstås felaktigt vara brittisk i podcasten, han är haiti-amerikan).
Henrik Arnstad, ”Skyldig till skuld: en europeisk resa i Nazitysklands skugga”.
Väinö Linna, ”Okänd soldat”.
Henrik Arnstad, ”Finland och alliansen med Nazityskland 1941–1944: En nordisk Historikerstreit”.
Simo Muir, Hanna Worthen, ”Finland’s Holocaust: Silences of History”.

14163966Det stämmer inte helt att forskarantologin ”Finland’s Holocaust: Silences of History” inte nämnts överhuvudtaget i finska media, vilket sägs i podcasten. Boken har omnämnts, men enbart i förbigående i de större medierna.

Bild från finskt koncentrationsläger under andra världskriget.

Nominerad till Raoul Wallenberg-priset 2014

IMG_3309Det är för mig enormt hedrande att få tillkännage, att jag är en av de nominerade till Raoul Wallenberg-priset 2014:

Priset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Prissumman ska användas för fortsatta insatser av detta slag.

Priset delas ut på Raoul Wallenbergs dag, onsdag den 27 augusti.

Läs mer om priset på dess egen webbsida. Mitt förlag Norstedts har skickat ut en nyhetskommuniké om nomineringen.

”Att känna igen fascismens förödelse”

boy-handsUP‘Poesins arbete är att sy den språkdräkt
som krävs för att verkligheten
ska bli (o)igenkännbar som verklighet

Men till följd av katastrofernas kvantitet
saknar den här dikten de stygn
som krävs för att bli (o)igenkännbar som dikt

Istället heter den bara ”Islamism, sionism,
islamofobi och antisemitism” eller
”Att känna igen fascismens förödelse
oavsett vilken språkdräkt den iklätt sig”‘

Athena Farrokhzad

En svensk tiger: Podcast om modernhistoria som gör ont

Skärmavbild 2014-08-09 kl. 09.12.35Henrik Arnstad och författaren Ola Larsmo har startat en podcast ihop, som i och med denna bloggpost har officiell premiär!

Podcasten heter ”En svensk tiger” och handlar om modernhistoria som gör ont. Om historier och förflutenheter som inte passar in i nationella självbilder. ”Historia, modernitet och sådant som stör din världsbild”, som vi skriver i presentationen.

Svenskslummen Swede Hollow

Det första avsnittet handlar om svenska emigranter till USA, som inte alltid var de människor vi gärna föreställer oss.

Sinnebilden för svensken i USA är den strävsamme nybyggaren. Vår podcast handlar om Swede Hollow, en svensk slum i USA kring sekelskiftet 1900, där människor gick under.

originalOch svenskarna betraktades inte som ”vita” av sin omgivning. En källa berättar:

”Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem som bestämmer… det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska varelser man kal­lar svenskar… att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder.”

Här hittar du ”En svensk tiger”

Du hittar ”En svensk tiger” såklart via Itunes, där du kan prenumerera på sändningarna. Den finns även hos Acast, där podcasten kompletteras med multimedia som länkar, bilder och videor.

Trevlig lyssning!